Healing

Definition af healing

Healing betyder at gøre hel. Healere arbejder ud fra den videnskabelige kendsgerning, at alt er energi og at det derfor er muligt at opnå healing gennem energetisk påvirkning.

God klinisk praksis

Foreningens etiske regler fastlægger kravene til god klinisk praksis og etisk adfærd for foreningens medlemmer. De etiske regler skal tjene til at styrke god og forsvarlig behandling af brugere/klienter, der henvender sig til behandlerne samt til at opretholde et godt kollegialt og professionelt forhold behandlerne imellem.

Forskning

Healer-Ringen indsamler information om igangværende forskningsprojekter og forskningsresultater inden for healing.

Love og Regler

Her kan du læse om lovgivning, der vedrører klienter og/eller behandlere indenfor området healing og alternativ behandling. Du kan læse Healer-Ringens kommentarer til love, bekendtgørelser og vejledninger – og finde links til de respektive love.

Det offentlige

Healer-Ringer er gennem sit medlemskab i SundhedsRådet – www.sundhedsraadet.dk,  som er en paraplyorganisation for alternative behandler foreninger og skoler…

Læs mere her

Healingens dag i oktober

Hvad er healingens dag?

Det er den dag hvor Healer-Ringens medlemmer landet over inviterer dig ind i deres klinikker eller til deres arrangementer og giver healing GRATIS eller til nedsat pris. Det kan også være foredrag eller workshop om healing. Besøg healernes hjemmesider og se deres arrangementer.

Formålet er at udbrede kendskabet til healing som behandlingsmetode og som supplement til det etablerede sundhedssystem.

Healingens Dag er den sidste lørdag i oktober hvert år.
Den næste bliver den 30. oktober 2021.