Skoler

Her på siden finder du de medlemmer af Healer-Ringen, der har en healer-skole, hvor du kan modtage undervisning i healing.

Skolerne tilbyder forskellige længer på kurser. Skolen beskriver sine kurser og Healer-Ringen har anført i blå tekstblok, hvilket undervisnings niveau skolen tilbyder.

Undervisnings niveau er opdelt således:

 • Kortere kurser
 • Minimum 200 timers undervisning, der kvalificerer kursisterne til medlemskab af Healer-Ringen
 • Minimum 300 timers undervisning i healing, der kvalificerer kursisterne til RAB medlemskab af Healer-Ringen, hvis de andre fag-krav også opfyldes.

Ønsker du selv at blive medlem af Healer-Ringen og få en optagelse under skoler, kan du læse om mulighederne her

En optagelse på skolelisten koster 400,- kr. og dækker indeværende år.
Hent ansøgningsskema.
Hent vejledning

Skoleudvalget består af


 • Gitte V. Larsen
 • Nana Hellsten
Engleskolen Danmark

Underviser i englehealing (med fokus på karmisk healing) kommer på skolelisten. Uddannelsen er beskrevet på vores hjemmeside. Skolen lever op til ovenstående krav, og skolen kvalificerer eleverne til englehealing som behandlerform med 250 undervisning + 10 timer i klinikvejledning. Efter en bestået skriftlig + praksiseksamen efter 10. modul, får de et eksamensbevis, som ”Eksamineret englehealer”. Vi optager nyt hold ca. hvert 1,5 år til de 10 moduler. Jeg fremsender meget gerne yderligere materiale.

Engleskolen Danmark
Line Rune Balling
Tyge Brahes Vej 5
9000 Aalborg

Tlf. 50993222
Email: mail@engleskole.dk
Hjemmeside: engleskole.dk

Undervisningsniveau:
Kortere kurser og minimum 200 timers undervisning, der kvalificerer kursisterne til medlemskab af Healer-Ringen
Skolen for Proceshealing

Skolen for Proceshealing har til formål at uddanne kompetente healere med en bred viden om mennesket, kroppen, sindet, den åndelige verden og de energier, der er til rådighed for healeren i sit arbejde med at hjælpe andre.

Healing

Undervejs i den 1 ½ årige uddannelse og de 420 timers undervisning undervises i mange forskellige discipliner indenfor healing. Her kan nævnes:

 • Energitilførsel
 • Lyshealing
 • Healing med håndspålæggelse
 • Mentalhealing
 • Healing med clairvoyance mm.

Andre behandlings- og rådgivningsmetoder

Derudover får du to tillægsmoduler med andre rådgivnings- og behandlingsformer. Her kan du vælge imellem bl.a. KropsterapiKognitiv terapi, Metasundhed, Heilpraktik mm., så du får så stor en redskabspallette som muligt til at hjælpe dine fremtidige klienterDisse tillægsmoduler varetages af erfarne og kompetente undervisere indenfor hvert deres fag.

Teori
Teori om den åndelige verden, mennesket opbygning m.m. vil naturligvis også være en meget vigtig del af uddannelsen.

Intens personlig udvikling

På uddannelsen gennemgår du som studerende en dyb personlig udvikling, således at du bl.a. er i stand at skelne mellem egne problematikker og klientens, for på den måde, sammen med de forskellige healings- og behandlingsteknikker uddannelsen indeholder at være i stand til at hjælpe klienten på bedst mulige måde.

Supervision Supervision er en hel naturlig del af uddannelsen – på alle områder, hele vejen igennem. Det vil sige, at du vil få supervision i din personlige udvikling, din healing, din kommunikation med klienten, dit arbejde generelt med klienten, klinikopbygning mm.   Du står ikke alene efter endt uddannelse

Skolen for Proceshealing
Tove Lucka (Tove Kofoed)
Center – Indre Respons
Købmagergade 55, 3
1150 København K

Tlf. 35143512
Email: mail@tovelucka․dk
Hjemmeside: www.spiritueltuddannelsescenter.dk

Undervisningsniveau:
Kortere kurser og minimum 300 timers undervisning, der kvalificerer kursisterne til medlemskab af Healer-Ringen
Healingsuddannelsen ved Marzcia Techau

Denne uddannelse udbyder en række undervisningsmoduler indenfor forskellige healingsretninger. Personlig udvikling og integration af healing i din hverdag er en stor sidegevinst.Healingudddannelsen er opbygget i moduler:

 • Reiki 1: 9 timer fordelt på 2 dage plus 25 timers træning hjemme.
 • Reiki 2: 12 timer fordelt på 2 dage samt 25 timers træning hjemme.
 • Reiki 3: instruktøruddannelse tager min. et år og min. 90 timers undervisning og over 50 timers træning hjemme.
 • Karmisk Healing: 70 timers undervisning fordelt på 5 weekender over 6-7 måneder og over 30 timers træning hjemme.
 • Engle healingskurser 1+2: 24 timers undervisning fordelt på 2 weekender og 25 timers træning hjemme.
 • Spirituelhealing: 36 timer fordelt på 3weekender og 30 timers træning hjemme.
 • Kursus om etik, start af egen virksomhed og klientkontakt.

Efter gennemførelsen af et uddannelsesforløbet vil kursisterne have kvalificeret sig til at drive professionel virksomhed inden for healing og et medlemskab af Healerringen.

Marzcia Techau
Bonderupvej 75
4220 Korsør

Tlf. 29259247
Email: healer@marzcia․dk
Hjemmeside: www.marzcia.dk

Undervisningsniveau:
Kortere kurser og minimum 200 timers undervisning, der kvalificerer kursisterne til medlemskab af Healer-Ringen
Oasen - vækstcentret for personlig udvikling

Hos Oasen møder du et rum af trygt nærvær i alle de aktiviteter vi tilbyder, både på enkeltstående grupper, på fortløbende grupper og på længerevarende uddannelser.

På Oasen kan du fordybe dig i kropsligt arbejde via Healingsmassage, og med din egen personlige udvikling via forløb som Indre Frigørelse trin 1-4 (Healing af dit indre barn) og Mindfulness – Essens – Meditation.

Centeret er åbent for alle, som søger dybere forståelse og accept af sig selv, da vækst og fordybelse er centralt for alt, hvad vi laver på Oasen. Som et naturligt resultat af denne vækst betyder det også, at der foregår en fortsat udvikling af aktiviteter og emner på Oasen.

En kvalitet vi vægter højt er at deltagerantallet ligger på kun 12 – ca. 16 deltagere pr. hold, da det er vores erfaring at det giver optimal mulighed for fordybelse, en tillidsskabende atmosfære og god tid til alle.

Oasen – Vækstcentret for Personlig Udvikling
Dronning Olgas Vej 43, baghuset
2000 Frederiksberg

Tlf. 21240068
Email: kasha@mail․dk
Hjemmeside: www.center-oasen.dk

Healingcenter Århus ved Gitte Virkmann Larsen
Healingcenter Århus er for dig, der har lyst til fordybelse i healing. Dig, der måske har opdaget, ”at du kan noget med dine hænder” og gerne vil udvikle kontakten til de kvaliteter.

Under forløbet arbejder vi med energiøvelser og meditationer, som åbner kontakten til kroppen, energikroppen og kvalitetslaget. Det er vejen ind i en dybere kontakt med healings energien. Meditationerne øger f. eks. kontakten til hjerteenergien, evnen til at sanse energi og udvikler forståelse af energikroppens lag og de sprog, de taler til os på.

Forløbet indeholder blandt andet:

 • Fordybelse af kontakten til healing
 • Chakrahealing
 • Healing og de 5 elementer
 • Polaritetshealing og polaritetsterapi
 • Fjernhealing
 • Meditation og energiøvelser
 • Selvhealing og beskyttelse
 • Behandler etik

Vi tilbyder 2 års forløb, der kan tages separat. Tilsammen giver de mulighed for RAB registrering gennem Healerringen, forudsat at deltagerne tager anatomi, fysiologi, sygdomslære og psykologi på andet undervisningssted.

Healingcenter Århus ved Gitte Virkmann Larsen
Bredgade 51
8340 Malling
Tlf. 51900371
Email: info@healingcenteret․dk
Hjemmeside: www.healingcenteret.dk

 

Undervisningsniveau:
Minimum 300 timers undervisning i healing, der kvalificerer kursisterne til RAB medlemskab af Healer-Ringen, hvis de andre fag-krav også opfyldes.
Den Teosofiske Healerskole
Den Teosofiske Healerskole startede i 1995 i Esbjerg og består af et trinvist opbygget 5-årigt forløb med 7 weekender pr. år – du bestemmer selv, hvor mange moduler, du ønsker.

Under hele uddannelsen vil hjertecenteret med dets energi af visdom, kærlighed og tolerance være i centrum for både healingen og deltagernes udviklingsproces – for hjertet har en helt unik forløsende og healende kraft.
Det er igennem hjertet, vi får forbindelse med vores sjæl og ånd, der står for helt rent lys – den fuldkomne godhed.

Undervisningen er opbygget sådan, at der under hele forløbet veksles mellem foredrag, meditation, healingstræning og psykoterapeutiske øvelser.

Der undervises i:

 • Healing
 • Meditation
 • Teosofi ( bl. a. menneskets indre legemer,de Kosmiske Love, Universets og Jordens indre opbygning ( De 7 Stråler, Visdomsmestrene osv. )
 • Psykologi
 • Etik, Klientbehandling og terapi

Du vil gå igennem en indre udviklings-og renselsesproces, der vil hjælpe dig med at forløse indre traumer og blokeringer, så du gradvist kan fyldes af accept, tilgivelse og kærlighed til dig selv og andre.

Den Teosofiske Healerskole v./ Birgit Damborg
Strandbygade 46 B
6700 Esbjerg

Telefon: 75212031
Email: birgitdamborg47@gmail․com
www.heartflow.dk

 

Undervisningsniveau:
Kortere kurser og minimum 200 timers undervisning, der kvalificerer kursisterne til medlemskab af Healer-Ringen
Den Ny Tids healerskole

Denne uddannelse er langt mere, end kun læren om at heale – du får mange spirituelle indsigter og vil opleve en stor personlig udvikling.
Alle hold er på 6-8 elever, dermed er der plads til alle elevers udvikling og spørgsmål efterhånden som de opstår.


Energien ændrer sig markant i denne tid, derfor bliver behovet for at tage nye healings teknikker i brug større.
Udover de basale healings teknikker, med bl.a. håndspålæggelse, får du indsigt og grundtræning i at arbejde med energi,træne evnen til empatisk indføling, fordybelse, intuition, renselse af dig selv og dit energilegeme og åbning og optræning i at heale med dit hjertelys.
Du bliver præsenteret for Den Ny Tids Energi, som jeg i 2012 blevet præsenteret for og indviet i.

Uddannelsen er på 1 år og fordelt på 10 weekender. 250 timer

Den Ny Tids healerskole

Adresse: Vestermarievej 8, 3700 Rønne

Telefon: 23671559

E-mail: dennytidshealerskole@gmail.com

Web-adresse: www.dennytidshealerskole.dk

 

 

Undervisningsniveau:
Kortere kurser og minimum 200 timers undervisning, der kvalificerer kursisterne til medlemskab af Healer-Ringen
Her er plads til din annonce!! - kontakt sekretariat@healerringen.dk

 

 

Undervisningsniveau:
Kortere kurser og minimum 200 timers undervisning, der kvalificerer kursisterne til medlemskab af Healer-Ringen