Healingens Dag – Info til behandlere

Information til medlemmer af healerringen om dagen:

Healingens Dag er dagen hvor vi som healere samles i ånden og anvender vores evner til gavn for faget healing i Danmark. Healingens er den dag, hvor du som medlem kan være med til at opfylde den del af vores formålsparagraf, som siger, at foreningen skal arbejde for at udbrede kendskabet til healing i Danmark.

Healingens Dag afholdes den sidste lørdag i oktober hvert år

Formål

  1. At skabe opmærksomhed i Danmarks befolkning omkring healing som fag og metode.
  2. At skabe fagligt og socialt netværk mellem healerne.

Koncept

  1. Healer-Ringen står for koordineringen af 1 dag om året. Vi anvender sociale medier (facebook) til at gøre opmærksom på, hvad healing er som fag og metode, og til at skabe opmærksomhed på Healingens Dag.
  2. Vi opfordrer medlemmerne til at holde Åben Hus og heale interesserede medmennesker, eller på anden måde arrangerer et event, der har med healing at gøre. Som udgangspunkt mener vi at det skal være GRATIS arrangementer, men nedsat pris på healing eller entré er også acceptabelt.
    Denne åbenhed kan skabe større interesse for healingen som metode og introducere til en anden behandlingsform end skolemedicin, hvilket giver den enkelte borger flere valgmuligheder i behandlingsverdenen.

Organisering

Det enkelte medlem planlægger og afholder selv, eller sammen med healerrings-kolleger i deres område, Healingens Dag arrangementet.

Healerringens sekretariat er behjælpelig med promoveringen af arrangementerne på hjemmesiden og facebook, via den beskrivelse som medlemmet indsender til sekretariatet. Healerringen vil desuden forfatte en pressemeddelelse som healerne kan maile ud til lokalaviserne i deres område.

Det forventes at healerne selv er aktive med udbredelsen af kendskabet til Healingens Dag og deres arrangement.

Effekten af Healingens Dag skulle gerne være større opmærksomhed på healing som behandlingsmetode og som supplement til det etablerede sundhedssystem.

Vi vil også gerne styrke netværket af healere og i fremtiden kunne samle os til større projekter mv.