Det offentlige

Healer-Ringer er gennem sit medlemskab i SundhedsRådet – www.sundhedsraadet.dk,  som er en paraplyorganisation for alternative behandler foreninger og skoler, repræsenteret i Styrelsen for Patientsikkerheds Råd vedrørende Alternativ Behandling, også kaldet SRAB – www.srab.dk.

Styrelsen for Patientsikkerheds Råd vedrørende Alternativ behandling, arbejder efter det gældende kommissorium, her er flere udvalg under SRAB som rådgiver STPS og SRAB. Det Rådgivende udvalg, Forskningsudvalget og det Internationale udvalg – du kan læse mere om det her https://stps.dk/da/ansvar-og-retningslinjer/alternativ-behandling/srab/kommissorium/