Medlemskab i Healer-Ringen

Der er 5 medlems typer i healeringen

Alm. 200 timers medlemskab
(healere med minimum 200 timer uddannelse inden for healing)

RAB-healer medlemsskab
(healere der opfylder sundhedsstyrelsens uddannelses krav)

Interesse/passive medlemmer
(Alle der vil støtte healerringen)

Optagelseskriterier

Healere kan blive optaget som medlem i Healer-Ringen, når healeren;

 • er fyldt 18 år.
 • har mindst 200 timers uddannelse som behandler inden for faget healing
 • og/eller har en sundheds faglig autorisation og opfylder kravene for RAB registrering
 • og/eller opfylder kravende for RAB registrering
 • eller har en healer uddannelse svarende til undergruppernes uddannelses niveau.

De 200 timers uddannelse i healing kan ligge indenfor følgende områder;

 • Kurser, workshops og længerevarende uddannelse i forskellige healingmetoder/-teknikker:
  • Undervisning i filosofien og teorien bag den benyttede healingform.
  • Anvendelse og øvelser i den benyttede healingform.
  • Etiske regler og overvejelser.
 • Undervisning i basal sundheds lovgivning, klinikvejledning og –behandling, psykologi samt kendskab til andre behandlingsformer.
 • I et mindre omfang kan indgå anatomi, fysiologi, patologi, egenterapi, supervision og praktisk træning.

Ved ansøgning om optagelse som almindelig medlem skal du udfylde en tro og love-erklæring, der gælder som dokumentation for dine 200 timers uddannelse.

For at ansøge om medlemskab: Gå til nedenstående boks “Ansøg om medlemskab”.

Som interesse-medlem optages alle andre – herunder også alternative uddannelsessteder, virksomheder mv.

Kontingent

Medlemskontingent koster 1.000 kr. pr. år pr. 1. januar 2024.

Interesse-medlemskab medlemskab koster 250 kr.

Beløbet betales ved indmeldelse og opkræves hvert år i januar måned.

Indmeldelse i sidste halvdel af året (1. juli og 31. oktober) koster 500 kr. For Interesse-medlemskab er prisen 125 kr.

Indmeldelse mellem 1. november og 31. december inkluderer næste års kontingent.

Foreninger er momsfritaget.

Ansøg om medlemskab
Ønsker du at blive medlem, kan du vælge medlemskab herunder, hvorefter du vil modtage en bekræftelse på medlemskab og et medlemsnummer når vi har gennemset ansøgning og din dokumentation og du har betalt.

Ved ansøgning om optagelse som almindelig medlem skal du udfylde en tro og love-erklæring, der gælder som dokumentation for dine 200 timers uddannelse. Healerringen kan til hver en tid bede om at se din originale dokumentation (eksamens beviser m.m) for de 200 timer.

Hent Tro og Love – erklæringen –
Erklæringen skal underskrives, skannes og sendes til sekretariat@healerringen․dk.

Hvis du ansøger om medlemskab som RAB vil du blive bedt om yderlig dokumentation.

Ønsker du at være interesse medlem søger du som almindelig medlem, dog uden krav om 200 timers uddannelse.

Kontakt sekretariat@healerringen․dk sekretariatet for at søge om optagelse. Bemærk vi skelner imellem:

 • Healer
 • RAB-Healer
 • Reiki Usui undergruppe
Optagelse på skoleliste

Optagelseskrav til healerskoler i Healer-ringen.

 • Skolens skal have en hjemmeside som tydeligt viser, hvad eleven kan forvente at blive undervist i og hvor mange timer uddannelsen indeholder.
 • Skolen er forpligtet til at leve op til det, skolen lover på sin hjemmeside, ved uddannelsens start.
 • Der skal oplyses om uddannelsniveau til Healer-Ringen, således at det kan fremgå af healerringens hjemmeside hvorvidt eleverne kvalificeres til medlemskab i healerringen, RAB-registrering eller om der undervises i kortere kurser.
 • Der skal undervises i god etik.
 • Undervisningen skal indeholde klienthåndtering, herunder klientetik og klientpsykologi.
 • Undervisningen skal indeholde både teori og praksis inden for faget healing.
 • Skolen skal opfylde Healer-Ringens etisk regelsæt for skoler.
 • Årligt kontingent: 400 kr..

Søg optagelse på skolelisten her

Som medlem af Healer-Ringen får du;

 • optagelse i behandlerlisterne (alt efter uddannelses timer)
 • optagelse i skolelisten (hvis du har en healerskole)
 • nyhedsbreve
 • indflydelse på Healer-Ringens fremtidige arbejde
 • mulighed for at deltage i forskningsprojekter
 • mulighed for at deltage i medlemsaktiviteter og -arrangementer
 • adgang til den nyeste viden inden for healing og forskning
 • netværk med andre healere lokalt og landsdækkende

Som passivt interesse-medlem i Healer-Ringen får du;

 • nyhedsbreve
 • adgang til den nyeste viden inden for healing og forskning
 • mulighed for at deltage på generalforsamlingen uden stemmeret
 • mulighed for at deltage i medlemsaktiviteter og -arragementer