ETISK RÅD: Lise Nyboe - Rikke Mors - Steen Kofoed

Har du brug for at kontakte etisk råd, kan du sende en mail til sekretariatet, der vil videreformidle til rådet.

Foreningens regler vedr. Etisk Råd fremgår af foreningens vedtægter § 12.

Healerringen.dk er lige nu under om bygning.

Hvis du ønsker at kontakte os, bedes du venligst sende en mail til: sekretariat@healerringen․dk