Foreningen

Healer-Ringen er behandlerforening og interesseorganisation for healere i Danmark. Vi varetager healeres faglige interesser gennem at sikre et højt etisk og fagligt niveau og professionel standard.

Vores mål er at fremme kendskabet til healing i befolkningen og hos offentlige myndigheder samt at sikre udveksling af erfaring samt dokumentation ved forskning og udvikling.

Healer-Ringen arbejder løbende for at skabe bedre vilkår for healing i Danmark. Vi har kontakt til Sundhedsstyrelsens Råd for Alternativ Behandling samt ViFAB, Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling. Vi søger løbende kontakt til tilsvarende foreninger i andre lande.

Gennem årene har Healer-Ringen taget initiativ til forskellige bemærkelsesværdige arrangementer, f.eks. Internationale Healerkongres Healers for Peace i 1988, og i 1990’erne gennemført et forskningsprojekt om healing, hvorfra der foreligger en detaljeret rapport. Læs mere.

I 2006 og 2007 koncentrerede indsatsen sig om at få Sundhedsstyrelsens godkendelse til at registrere aktive healere til RAB Registreret Alternativ Behandler i henhold til lov om samme. Vil du vide mere, så klik her

Healer-Ringen er altid åben for nye ideer og forslag, som kan være med til at skabe kommunikation mellem medlemmerne i vort fællesskab.

Vi udsender løbende nyhedsbreve per e-mail. Disse indeholder information fra bestyrelsen til medlemmerne, nyheder om healing og medlemmernes egne artikler.

Medlemmer af Healer-Ringen skal med deres underskrift bekræfte, at de accepterer og efterlever Healer-Ringens Etiske Regelsæt. 

Medlemmer af Healer-Ringen optages på hjemmesidens behandlerliste, medmindre de ikke ønsker dette. Se behandlerlisten.

Bestyrelsen arbejder på at skabe en stærk landsdækkende organisation af behandlere, der bruger healing professionelt. Vi varetager de løbende opgaver og opfordrer medlemmerne til selv at være aktive i synliggørelsen af healing og healernes arbejde.