Bestyrelse og administration

Nana Hellsten

Formand
Tlf.: 51322321
Email: formand@healerringen.dk

Gitte V. Larsen

Næstformand
Tlf.: 51900371
Email: gitte@satori․dk

Jonna Pedersen

Bestyrelsesmedlem
Tlf.: 25291710
Email:  kontakt@liviforvandling․dk

Peter Hegnhøj

Bestyrelsesmedlem
Tlf.: 21638993
Email: peterhegnhoej@gmail․com

Sofie Hyllested

Bestyrelsesmedlem
Tlf.: 50677375
Email: sofie_hyllested@hotmail.com

Lisbeth Lysdal

Suppleant
Tlf.: 30742642
Email: lisbeth@lisbethlysdal.dk

Jesper Nellemannn

Suppleant
Tlf.: 28551986
Email:

kontakt@nordisk-spiritualitet.dk

Lise Nyboe

Revisor
Tlf.: 22346660
Email:  lise.nyboe@live․dk

Marzcia Techau

Revisor suppleant
Tlf.: 29259247
Email: healer@marzcia.dk

Leif Rasmussen

Sekretariat, Kasserer og Webmaster
Nålekrogen 4
4040 Jyllinge
Tlf.: 51237564
Email: sekretariat@healerringen․dk