Referat af

Healer-Ringens Generalforsamling

Tirsdag den 29. september 2020, kl. 18.30 (mødet afholdt via ZOOM)

Referent Jonna Pedersen

 1. Velkomst
  Formand Nana byder velkommen til vores online generalforsamling.
 2. Deltagere, Nana Hellsten, Gitte Virkmann Larsen, Jonna Pedersen, Jesper Nellemann, Vera Højmose, Peter Hegnhøj, Tina Høgh Borgen, Faith A Ladevig, Leif Rasmussen.
 3. Valg af dirigent
  Nana valgt.
 4. Valg af referent
  Jonna valgt.
 5. Fuldmagter
  Leif fremlægger fuldmagter fra dem, der har givet samtykke til at blive valgt.
 6. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning
  Nana fremlægger bestyrelsens beretning for 2019.
  Foreningen med udgangen af 2019, – 81 medlemmer heraf 22 RAB-godkendte medlemmer samt 5 skoler.
  Bestyrelsen har siden sidst bestået af Nana Hellsten, Gitte Virkmann Larsen, Jonna Pedersen, – samt Pia Brock og Signe Lütken, som er trådt ud af bestyrelsen i valgperioden.
  For at kunne opretholde retten til at RAB-godkende medlemmer skal foreningen have mindst 30 RAB-medlemmer pr. sommer 2021, – meget gerne flere.
  Healer-Ringen vil derfor i foråret 2021 udbyde et intensivt Anatomi, Fysiologi og Sygdomslærekursus målrettet healere.
  Der arbejdes videre på vores nye hjemmeside, som snart er klar.
 7. Beretning fra Etisk Råd
  Etisk Råd bestående af Steen Kofoed, Rikke Mors og Lise Nyboe.
  Rikke aflægger beretning fra Etisk Råd.
  Der har været én klage i 2020. Rikke har lavet en skriftlig beretning, og Etisk Råd kunne ikke give medhold i klagen.
 8. Beretning fra RAB-udvalget
  Nana aflægger beretning fra RAB-udvalget.
  Der er kun Nana tilbage i RAB-udvalget, Pia Brock og Marianne Jacobsen er stoppet i perioden.
  RAB-udvalget har haft meget arbejde, der blev RAB godkendt 12 healere i december, Det er vigtigt, at ansøgere er meget præcise når de udfylder ansøgningsskemaet, – det giver overblik, og letter arbejdet for både ansøgerne og RAB-udvalget.
 9. Fremlæggelse af årsregnskab og budget
  Leif fremlægger regnskab for 2019 samt budget 2020.
  Underskuddet fra 2019 er vandt til i overskud i løbet af 2020 – bl.a. grundet Anatomikurset og flere RAB-godkendelser.
 10. Indkomne forslag
  Bestyrelsens forslag om aflønning af formanden med 1000 kr. pr. måned fra 2021 vedtages enstemmigt.
 11. Forslag til fastsættelse af kontingent
  Bestyrelsens forslag om at hæve kontingentet fra 700 kr. til 800 kr. pr. år fordelt på 2 halvårlige rater fra 2021 vedtages enstemmigt.
  Bestyrelsens forslag om at RAB-udvalgets medlemmer betaler 50% kontingent, 400 kr. i januar måned – gældende fra 2021vedtages enstemmigt.
 12. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
  Pia Brock og Signe Lütken ønsker ikke genvalg. Peter Hegnhøj og Tina Høgh Borgen vælges enstemmigt.
 13. Valg af suppleanter
  Gitte Vedsted Rasmussen ønsker ikke genvalg. Jesper Nellemann og Lisbeth Lysdal vælges enstemmigt.
 14. Valg til Etisk Råd
  Steen Kofoed er ikke længere er medlem af foreningen. Faith A Ladevig og Hanne Korsholm vælges enstemmigt, Etisk Råd har nu 4 medlemmer.
 15. Valg til RAB-udvalget
  Pia Brock og Marianne Jacobsen ønsker ikke at forsætte. Vera Højmose, Jesper Nellemann og Hanne Korsholm vælges enstemmigt.
 16. Valg af revisor
  Lise Nyboe genvælges enstemmigt.
 17. Eventuelt
  Intet.