Generalforsamling 2022

Referat Mandag den 30. maj 2022

Dagsorden ifølge vedtægter:

 1. Valg af dirigent – godkendelse af dagsorden – valg af referent.

Dirigent Nana, Referent Joanna, Dagsorden godkendt

 1. Fremlæggelse og godkendelse af fuldmagter (Leif)

Fuldmagt fra Jesper Nellemann, genopstiller suppleant & bestyrelsen

Fuldmagt fra Lisbeth Lysdal, genopstiller suppleant

Birgitte Rasmussen, opstiller til bestyrelsen

 1. Bestyrelsens beretning (Nana)

Forkortelser:

HR=Healer-Ringen, RAB=Registreret Alternativ Behandler, STPS=Styrelsen for Patientsikkerhed, SRAB=Styrelsen for Patientsikkerheds Råd vedr. Alternativ behandling, SR=SundhedsRådet

Healer-Ringen havde med udgangen af 2021:

90 alm medlemmer

21 RAB godkendte

7 skoler

Bestyrelsen siden sidste Generalforsamling:

 • Nana Hellsten formand
 • Gitte Virkmann Larsen næstformand
 • Jonna Pedersen
 • Peter Hegnhøj
 • Signe Dalgård

Administrativ medarbejder:

Bestyrelsesmøder:

Der er afholdt 5 zoom møder i år, intet fysisk møde.

RAB-udvalg: Jesper Nellemann, Vera Højmose, Nana Hellsten

Etisk udvalg: Rikke Mors, Lise Nyboe, Hanne Korsholm

Bestyrelsens beretning:

HR havde gennem SR ved flere episoder fik at vide, at STPS ønskede at indskærpe overfor de foreninger som er godkendt af STPS til at kunne registrere de behandlere, at de stadig opfyldte kravene som RAB-registrerende forening.

Healer-Ringen ene store indsatsområde i 2021 har været at få godkendt flere RAB-registrerede healere, da vi vidste at HR ikke levede op til kravet om 30 RAB registrede healere som er et mindste krav, for at kunne bevare vores tilladelse til at være en forening som kan RAB registrere deres medlemmer.

STPS har siden 1. november 2019 ansat en jurist Jens Vikner, hvis arbejdsområde bl.a er at sikre at hele RAB/området er opdateret.

Alle foreninger som er godkendt til at RAB-registrere af STPS, skal hvert år indsende dokumentation til STPS. Det har drejet sig om foreningsvedtægter, referater for generalforsamlinger samt RAB-medlemmers dokumentation for uddannelse/efteruddannelse, samt procedure for genfornyelse af RAB hver 3. år.

HR i 2021 er lidt svært at lægge planer pga af Covid-19, – men vores indsatsområde i 2022 vil fortsat være RAB-godkendelser og RAB-registreringer samt få samarbejde med flere skoler. Det er vores mål i 2022 at få kontakt til flere skoler, og samarbejde med skolerne om timer, lektioner, kursusbeviser, og dokumentation kvalitet på deres uddannelser mm.

 1. Beretning fra Etisk Råd (Lise)

Intet at berette, Etisk Råd har ikke haft nogle indberettede sager

 1. Fremlæggelse af årsregnskab og budget (Leif)

Leif gennemgår regnskabet og budgettet for 2022, disse ligger på hjemmesiden

 1. Indkomne forslag (Nana)

Skal Healer-Ringens RAB-kriterier ændres, så de matcher SKAT´s krav om momsfritagelse?

Fremmødte på Generalforsamlingen vedtager enstemmigt at Healer-Ringen fra 2023 afstemmer RAB-krav med SKATS krav for momsfritagelse.

 • Skal Healer-Ringen have krav til uddannelser indenfor Healing? Skolegodkendelser, RAB-point?

Fremmødte på Generalforsamlingen vedtager enstemmigt at Healer-Ringen skal arbejde for skolegodkendelser f.o.m 2023

 • Forhåndsgodkendelser af kurser til vedligeholdelse af RAB- certificering

Fremmødte på Generalforsamlingen vedtager enstemmigt, at kurser til vedligeholdelse af en RAB-certificering skal godkendes inden kursusstart for at sikre at kurset dækker en RAB-fornyelse.

 1. Forslag til fastsættelse af kontingent.
Kontingentet forbliver 800kr årligt.
 1. Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen – vælges for 2 år
        Signe Mathilde Dalsgård – genopstiller ikke

Peter Hegnhøj – genopstiller

Birgitte Rasmussen – opstiller med fuldmagt

Sofie Hyllested – opstiller

Skriftlig afstemning, – Leif gør stemmerne op.

Peter Hegnhøj genvælges

Sofie Hyllested vælges

Valg af 2 suppleanter – vælges for 1 år

Jesper Nellemann – genopstiller/genvælges

Lisbeth Lysdahl – genopstiller/genvælges

Det vedtages her at suppleanter fremover inviteres til bestyrelsesmøder, dog uden stemmeret. Vi har behov for flere som løfter arbejdet i bestyrelsen, og det bestemmes at foreningsmedlemmer kan deltage i ad hoc projekter. Så hvis interessen er der for udviklingsarbejde i Healer-Ringen så tøv ikke med at give det til kende, skriv til Leif eller Nana.

 1. Valg af internrevisor, vælges for 2 år

Lise Nyboe – genopstiller/genvælges

 1. Eventuelt

A: På sigt ønsker Healer-Ringen at øge antal af bestyrelsesmedlemmer med 2 personer, dette bliver taget op på GF 2023

B: Flere aktiviteter for medlemmerne, spørge medlemmer hvilke behov de har.

C: HumanHealing fortsætter på adresserne Ålborg, Århus, Odense, København, Rønne og Sakskøbing/Maribo, – nye datoer efter sommerferien. HumanHealing ønsker at arbejde mere intensivt på at få kontakt med det etablerede behandlingsvæsen.

D: Generalforsamling 2023 bliver i København, vi vil forsøge at planlægge noget kursus/event eller lignende i forbindelse med Generalforsamlingen, evt et deltagergebyr. Dato fastsættes på første bestyrelsesmøde efter GF 2022.

E: Healer-Ringen er via HumanHealing projektet vokset gevaldigt, vi er nu ca. 150 medlemmer, mod de tidligere ca. 90 medlemmer – Velkommen til alle jer nye, – hold jer ikke tilbage med kontakt til jeres forening, enten til Leif sekretariat@healerringen.dk eller til Nana formand@healerringen.dk

F: Alle som ønsker at få vurderet om de kan RAB-registreres, skriv til Leif elller Nana – vi skal sende dokumentation ind til STPS den 15. august.

Tak til alle for en dejlig Generalforsamling i positiv ånd.

Shaman Annaliva Kineu fra Shamanhulen i Glamsbjerg, afsluttede vores Generalforsamling med en fantastisk Trommerejse.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen