Kære behandler
Du er måske blevet kontaktet af Dansk Behandlerforbund med et tilbud om at
skifte forening til fordelagtige priser. SundhedsRådet og RABforum,som er paraplyorganisationer for 18 foreninger og

8 skoler – og dermed repræsenterer godt 3000 behandlere inden for alternativog
komplementær behandling har fået bekymrede henvendelser om denne
hvervning af medlemmer.
Vi skriver her for at gøre dig opmærksom på, at de sammenligningsoplysninger
som
Dansk Behandlerforbund giver på deres hjemmeside er forkerte, misvisende og
på kanten af loven. Nogle foreninger er gået videre med en advokat og vi går
som paraplyorganisationer videre til forbrugerombudsmanden.
For dig som medlem – hvis du overvejer at skifte forening, så opfordrer vi dig til
at kontakte din nuværende forening og få de rette oplysninger, så du ikke bliver
vildledt.
Vi kan også oplyse dig om at SundhedRådet og RABforum anmelder
Dansk Behandlerforbund til
Styrelsen for Patientsikkerhed for ikke at leve op til bekendtgørelsen
for RAB (registreret alternativ behandler). Vi har interne oplysninger,
som bekymrer os meget. Generelt kan vi se, at Dansk Behandlerforbund
arbejder målrettet for at underminere RAB ordningen, og det mener vi
vil skade hele vores branche.
SundhedsRådet og RABforum erkender, at RAB-ordningen ikke er fyldestgørende
i sin nuværende
form. Dog er det den eneste form for certificering vi som behandlere har, der
kan give forbrugeren
en garanti for, at vi har et vis antal timers uddannelse og ikke blot har nedsat os
som behandlere
på baggrund af et weekendkursus.
For en del behandleres vedkommende betyder RAB-ordningen at klienten kan
få dækket en del af
udgiften af bl.a. Sygeforsikringen “Danmark” og andre forsikringsselskaber. Uden
denne ordning
Sekretariat
Nålekrogen 4, Jyllinge
Denmark
Du har modtaget denne e-mail, da du er
medlem af Healerringen.
Ønsker du ikke længere at modtage
informationer fra Healer Ringen, kan du
afmelde dig på linket længere nede. Er du
fortsat medlem af Healer Ringen, gør vi dig
opmærksom på, at du vil gå glip af
mødeindkaldelser, tilbud og anden
medlemsaktivitet.
Afmeld nyhedsbrev
bliver alternativ behandling for alvor et marked af det “vilde vesten”, som er
umuligt for forbrugeren
at navigere i.
SundhedsRådet og RABforum er gået sammen for at ensrette og højne
kvaliteten af RAB. Det er
både for borgernes skyld, for forsikringsselskabernes skyld og for din skyld som
behandler.
Vi vil gerne bibeholde den gode dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed og
fortsætte arbejdet
med at politikerne tager os alvorligt som behandlere. Vi har brug for RABordningen
som grundlag
til at kunne udføre dette arbejde. Det håber vi, at du vil støtte op om.
Mange hilsener fra
Nana Hellsten Anette Hansen
Formand SundhedsRådet Formand RABforum
www.sundhedsraadet.dk www.rabforum.dk
SundhedsRådet: AT Work, Body All Mind, Body SDS, CET, NCNM, Nordlys,
TouchPoint og
Urteskolen samt Bowtech, Dakobe, Danske Ernæringsterapeuter, Dansk
Heilpraktikerforening
Forenede danske kostvejledere, Foreningen Registrerede Fysiurgiske Massører
og Healer-Ringen
RABforum: TKZ, BFM, Kranio Sakral & Kropsterapi Danmark, ZCT, FDZ, Foreningen
af Kranio-
Sakral Terapeuter i Danmark, Danske Akupunktører, FRFM, Dansk kinesiologer
HealerRingen

 

PS undskyld opstillingen – men Adope blandede sig i udformningen .-(  Leif