Nyhedsbrev Maj 2022

Kære Medlemmer af Healer-Ringen.

Nu er foråret godt igang, – alt spirer og kripler, – sommeren på vej. Det har været et travlt forår i Healer-Ringen, med alle de aktiviteter som undergruppen HumanHealing har haft. Mange nye medlemmer, – velkommen til jer. Vi i Healer-Ringen vil gøre sig umage for at I skal føle jer velkomne i foreningen.

Generalforsamlingen

Vores Generalforsamling som var planlagt i marts måned blev desværre aflyst, da både Leif og jeg blev syge. Ny generalforsamling er planlagt her i maj med samme dagsorden, afsluttes med Shamansk Trommerejse, som udføres af shaman Annaliva Kianu fra Shamanhulen i Glamsbjerg.

Næste Generalforsamling i Odense, Oasen-Nuets Center,

mandag den 30. maj 2022 kl 18.30 – 22.00

Sæt kryds i kalenderen, tilmeld dig hos Leif,

kom og vær med til at gøre din forening levende.

Bestyrelsen har 2 ledige pladser, vi vil meget gerne opfordre dig til at stille op og hjælpe med arbejdet i foreningen. Vi har mange projekter som skal opgraderes/søsættes, for at vores forening skal følge med udviklingen indenfor KAM (komplementær, alternativ medicin) området. Ønsker du at stille op, men er forhindret i at deltage i Generalforsamlingen, så giver du Leif en fuldmagt til din opstilning.

Healer-Ringens indsatsområder det næste år er

  • flere RAB-godkendte healere så vi når kravet på 30 RAB-healere i foreningen
  • uddannelsesområdet/skoler
  • aktiviteter for medlemmer
  • udbredelse af viden om healing og sikkert meget mere.

HumanHealings Drop-In Healingsprojekt

HumanHealing projektet er gået over al forventning, vi havde Drop-In Healing på 6 lokations, Ålborg, Århus, Langeskov, Sakskøbing, København og Rønne. Udover det har der været tilbudt fjernhealing i en måned til de patienter i projektet som ønskede det. Tak til alle healere i projektet, I har gjort et rigtigt godt arbejde. Vi fortsætter projetet med Drop-In Healing 1 gang pr måned, – planlægning af dette er i gang.

Resultatet af projektet er markant, og takket være det har vi nu noget at kunne præsentere i det etablerede system når vi kontakter Hospitaler, Kræftafdelinger mm, – vi lægger Joannas projekt på hjemmesiden under Human Healing, så kan I selv se de markante resultater healingsseancerne gav de patienter som søgte projektet.

Udover at vores Drop-In Healings projekt er gået godt, så har det også betydet at vores forening har fået mange nye medlemmer, rigtig mange nye medlemmer. Vi voksede fra ca 95 medlemmer ved nytår – til nu i maj måned, at rumme ca 150 medlemmer. Det giver jo også vores forening mulighed for at kunne lave flere arrangenter. Dette vil den nye bestyrelse se på, så har I foreslag til arrangementer, så skriv gerne til os.

Videns/Forskeningcenter indenfor KAM området

Der sker meget indenfor vores område for tiden, den 19. maj var der på Christiansborg 1. forspörgsel på et Videns/Forskningscenter indenfor KAM.

Et dansk videnscenter har været oppe at vende igen i medierne for nylig. Læger og Danske Patienter ønsker stadig et videnscenter, hvor de kan søge viden og studier om alternativ behandling, så de føler sig bedre klædt på til at rådgive deres patienter.

I medierne bliver der talt om det norske NAFKAM som en model, vi skal lade os inspirere af, og repræsentanter fra den komplementære- og alternative branche bliver ikke citeret i artiklerne. SundhedsRådet har bedt journalist Jesper Odde Madsen undersøge, hvordan forskningscentret NAFKAM fungerer i praksis og skrive en artikel, hvor det tværfaglige samarbejde mellem forskere, sundhedsvæsnet og de alternative kommer til udtryk.

I kan læse artiklen her, – I er velkomne til at dele artiklen der hvor I tror den kan gøre nytte i jeres netværk. Forskningscenter efter norsk model – sundhedsraadet

Det er et stort ønske, som SundhedsRådet har arbejdet målrettet på i flere år, – så vi krydser alt hvad vi har, for at 1. forespörgsel bliver modtaget posistivt. SundhedsRådet er, for jer som ikke kender det, en paraplyorganisation som samarbejder med Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS). SundhedsRådets medlemmer er foreninger og skoler indenfor KAM området, Healer-Ringen er medlem af Sundhedsrådet. (www.sundhedsraadet.dk)

De bedste ønsker om en fantastisk dejlig sommer, jeg håber at se mange af jer til Generalforsamlingen i Odense.

Kærlige tanker

Nana Hellsten

Formand for Healer-Ringen

formand@healerringen.dk

sekretariat@healerringen.dk