Nr. Navn Budget 2022
Omsætning
1010 Medlemskontingent 98.000
1015 RAB kontingent 10.000
1020 Skole optagelse 2.400
1025 Interesse medlemmer 1.000
1040 Medlemskontingent  Reikigruppe 2.400
Samlet omsætning 113.800
Omkostninger
1305 Styrelsen f. Patientsikkerhed & Sundhedsrådet -16.000
1307 Generalforsamling -3.800
1326 Drop in Healing HH 2022 -12.000
2755 Rejseudgifter -8.000
2756 Møde program “Zoom” -1.200
2890 Gaver/blomster -500
Omkostninger i alt -41.500
Administrationsomkostninger
3600 Kontorartikler -1.500
3604 IT/danløn/e-conomic/hj.side -11.000
3628 Porto, Bank, Gebyrer o lign -1.200
3635 Sekretær -14.000
3636 Kasserer -14.000
3637 Formand -12.000
3638 Administrativ assistance 0
3650 Forsikringer -4.200
Administrationsomkostninger i alt -57.900
Resultat budget
Indtægt i alt 113.800
Udgift i alt -99.400
Overskud 14.400
Status
Indestående i bank 60.972,81
Gæld 0,00