Generalforsamling 2022  Endelig dagsorden

Mandag d. 14. marts kl. 19.00 (Dørene er åbne fra kl 18.00) Jernbanegade 31J, 5550 Langeskov Parkering Grønvej 1

Dagsorden ifølge vedtægter:

 1.    Valg af dirigent (Nana) – godkendelse af dagsorden – valg af referent (Jonna)

 

 1.    Fremlæggelse og godkendelse af fuldmagter (Leif)

 

 1.    Bestyrelsens beretning (Nana)

 

 1.    Beretning fra Etisk Råd (Lise)

 

 1.    Fremlæggelse af årsregnskab og budget (Leif)

 

 1.    Indkomne forslag (Nana)

 

 • Skal Healer-Ringens RAB-kriterier ændres, så de matcher SKAT´s krav om momsfritagelse?
 • Skal Healer-Ringen have krav til uddannelser indenfor Healing? Skolegodkendelser, RAB-point?
 • Forhåndsgodkendelser af kurser til vedligeholdelse af RAB- certificering

 

 1.    Forslag til fastsættelse af kontingent (ingen ændring)

 

8. Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen – vælges for 2 år

Signe Mathilde Dalsgård – genopstiller ikke         Peter Hegnhøj – genopstiller          Gitte V. Larsen – genopstiller

 1.    Valg af 2 suppleanter – vælges for 1 år

Jesper Nellemann – genopstiller   Lisbeth Lysdahl – genopstiller

 1. Valg af internrevisor, vælges for 2 år

Lise Nyboe – genopstiller

 1. Eventuelt

Healer-Ringen byder på kaffe, te, sandwich og kage ved Generalforsamlingen, – vel mødt.

Vi regner med at selve Generalforsamlingen er gennemført inden kl 21.00

Derefter har Healer-Ringen har i år inviteret Shaman Annaliva Kineu fra Shamanhulen i Glamsbjerg *) Annaliva Kineau vil afslutte vores Generalforsamling med en Trommerejse.

Vel mødt           Med venlig hilsen   Bestyrelsen

Tilmelding til Leif inden torsdag den 10. marts 2022 – på sekretariat@healerringen.dk

 

 

*) Til orientering: https://www.shamanhulen.dk