Referat af

Healer-Ringens Generalforsamling

Torsdag den 16. september 2021, kl 19.00


Velkomst
Formand Nana byder velkommen til årets generalforsamling i Oasen.

De fremmødte medlemmer præsenterer sig.

 

 1. Valg af dirigent (Nana), valg af referent (Jonna)
  Nana valgt til dirigent, Jonna valgt til referent.
 2. Fremlæggelse og godkendelse af fuldmagter
  Leif fremlægger fuldmagter fra de medlemmer, der har givet samtykke til at deltage i Healer-Ringens arbejde frem til næste generalforsamling. Men var forhindret i at komme og deltage i generalforsamlingen.
 3. Bestyrelsens beretning (Nana)
  Nana fremlægger bestyrelsens beretning for 2020.
  Foreningen har pt. 96 medlemmer heraf 23 RAB-godkendte medlemmer samt 8 skoler.
  Bestyrelsen har holdt 6 bestyrelsesmøder det sidste år.

For at kunne opretholde retten til at RAB-godkende medlemmer skal foreningen have 30 RAB-godkendte medlemmer pr. sommer 2021. Vi har pt. 23 RAB-godkendte medlemmer, og der arbejdes stadig på at få flere (RAB-godkendte) medlemmer.

Vi har en underafdeling af Healer-Ringen, som hedder HumanHealing som vi gerne vil udvikle. Fra 1. februar 2022 har vi en studerende som har fået godkendt et semester i Healer-Ringen. Hun skal arbejde med HumanHealing så vi får mere struktur på det og får projektet ud over rampen. Vi sigter på 3 healings steder fordelt i landet, Ålborg, Odense og København til at starte med, det vil være drop-in healing, som er gratis for klienten.

Der arbejdes stadig videre på vores hjemmeside.

Nana forhandler med Gensidige Forsikring om en Erhvervsforsikring.

Vi går tilbage til helårlig opkrævning af kontingent. Betalingsfrist flyttes til 1. marts.

Der er pt 8-10 medlemmer, der ikke har betalt kontingent 2021

Der har ikke været holdt nogle arrangementer sidste år. Nana vil gerne støtte eventuelle healings-arrangementer.

Ideer til at lave nogle healings arrangementer for medlemmerne er velkomne.

 

 1. Beretning fra Etisk Råd (Lise)
  Lise aflægger beretning fra Etisk Råd. Ingen klager i 2020.
 2. Fremlæggelse af årsregnskab og budget (Leif)
  Leif fremlægger regnskab for 2020 samt budget 2021.
  Vi har i 2020 haft overskud.
  Regnskab og budget er godkendt.
 3. Indkomne forslag (Nana)
  Bestyrelsens forslag om aflønning af formanden med 1.000 kr. pr. måned fra 2021 vedtages med 8 stemmer.
  Forslag om, at vi får “anbefalinger” ind på hjemmesiden.
 4. Forslag til fastsættelse af kontingent
  Ingen ændring.
 5. Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen – vælges for 2 år
  Jonna Pedersen, – genopstiller
  Nana Hellsten, – genopstiller
 6. Valg af 2 suppleanter – vælges for 1 år
  Lisbeth Lysdal, – genopstiller
  Jesper Nellemann, – genopstilller
 7. Valg af revisorsuppleant, vælges for 2 år
  Marzcia Techau, – genopstiller
 8. Eventuelt
  Forslag om støtte til regnskab og PR for (nye) medlemmer – og erfaringsaftener.

 

Efter generalforsamlingen lyttede vi til John Virkmann, som gav koncert med krystal syngeskåle.