RAB-vejledning til skoler

Healerskoler der ønsker at elever efter endt uddannelse kan blive Healer-RAB, kan herunder finde vejledning i, hvad der kræves og anbefales, for at det lader sig gøre.

Ifølge bekendtgørelsen skal en Healer RAB’s uddannelse omfatte mindst 660 timers undervisning. Nogle er obligatoriske fag og andre valgfrie. Herunder kan du læse mere om hvilke fag bekendtgørelsen kræver og hvilket indhold Healer-Ringen anbefaler.

Primær behandlingsform: Healing (min. 300 timer er obligatorisk, flere kan indgå)

 Teoretisk del bør bestå af:

 • Den behandlingsfilosofi og det grundlæggende menneskesyn/verdenssyn, behandlingen bygger på
 • Teorien bag anvendelsen af de enkelte healingteknikker, herunder muligheder og begrænsninger for den anvendte teknik 
 • Forløb og styring af behandlingsprocessen

Praktisk del bør bestå af:

 • Indøvelse af de anvendte teknikker under direkte vejledning af lærer/superviser
 • Indøvelse
 • Træning på øve klienter med efterfølgende supervision

En RAB healer skal: 

 • have en velfunderet teoretisk og praktisk kunnen inden for sin healingsmetode/r 
 • være i stand til at kommunikere respektfuldt, empatisk og meningsfuldt med en bred gruppe af klienter
 • gennem behandling og kommunikation støtte klienter i at opnå større balance og helhed 
 • være bevidst om både personlige begrænsninger og begrænsninger i den healingteknik, der arbejdes med.
 • i forbindelse med enkelte behandlinger kunne bruge intuition, spirituel kontakt mv 
 • henvise til anden kvalificeret behandling, når dette er relevant

Obligatorisk del (min 300 timer)

Bekendtgørelsen stiller krav til, hvilke fag der er obligatoriske. Healer-Ringen anbefaler timeantal og indhold.

Etik og etiske regler

Etiske regler og overvejelser skal indgå i alle aspekter af uddannelsen

Desuden kræves kendskab til Healer-Ringens etiske regler, som er en del af vedtægterne.

Basal Sundhedslovgivning og klinikvejledning

 • Kendskab til autorisationslovenes bestemmelser om forbeholdt virksomhed og lægelovens øvrige kvaksalveribestemmelser 
 • Markedsføring af sundheds- og serviceydelser.
 • Klinikindretning og -drift, herunder forsikring, budgettering, finansiering, driftsregnskab, moms (og momsfritagelse), skat (herunder fradrag) 

Klientbehandling og kommunikation

 • Kendskab til journalføring
 • Healerens personlige forberedelse til at møde klienten
 • Forberedelse af rummet /stedet til klienten
 • Kontakt og tillid i forholdet til klient samt evne til ligeværdig kommunikation
 • Forberedelse af klienten til at modtage healing (information, afspænding, afslapning, visualisering, m.m.)

Psykologi

Kendskab til almenpsykologi samt almindeligt forekommende problematikker i forb. m. klientarbejde f.eks:

 • Klient-terapeut relation
 • Projektion
 • Overførsel og modoverførsel
 • Manglende grænsesætning
 • Identificering med klienters problematikker

Anatomi, fysiologi og sygdomslære

Der kræves eksamen i alle tre fag.

Andre alternative behandlingsformer

En healer RABskal kende til de mest udbredte alternative behandlingsformer

Supplerende behandlingsformer (max 250 timer)

Hvis den primære behandlingsform og de obligatoriske fag udgør 660 timer eller mere, er det tilstrækkeligt til en RAB godkendelse.

Hvis de to fag tilsammen ikke udgør 660 timer (lektioner à 45 min) kan der indregnes andre relevante fag og tiltag for arbejdet som healer f.eks:

 • Yderligere teoretiske og praktiske fag f.eks. uddybning af de obligatoriske fag
 • Andre terapeutiske teknikker såsom massage, samtaleterapi, blomsterremedier, clairvoyance etc. 
 • Andre behandlingsformer 
 • Et vist antal timer af f.eks. pædagogik, omsorgs/sygepleje el.
 • Superviseret træning f.eks. øve-aftener, øve-klienter samt personlig træning og opgaveløsning
 • Egenterapi, terapi healeren selv har modtaget af kvalificerede behandlere.

Obligatorisk vedligeholdelse og opdatering af viden og kunnen (36 timer hvert 3’år)

For at forny Healer RAB beviset skal healeren have mindst 36 timers hvert 3’år i vedligeholdelse / opdatering. 

Healer-Ringen anbefaler, at din skole også tilbyder vedligeholdelses- og opdateringskurser i f.eks.: 

 • den primære behandlingsform (healing)
 • obligatoriske basisfag
 • supervision/gruppesupervision
 • repetition og genopfriskning
 • udvidelse af viden og færdigheder på healingområdet
 • deltagelse i forskningsprojekter
 • andet relevant 

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.