Fornyelse af RAB

Sundhedsstyrelsen kræver, at et RAB registreret medlem løbende skal vedligeholde og opdatere sin faglige viden.

Vedligeholdelsen skal indebære at der består et lærer/elev forhold jf. Sundhedsstyrelsens regler og i øvrigt følge anvisningerne nedenfor.

Som Healer-RAB er du forpligtet til at vedligeholde og opdatere din uddannelse med mindst 36 timer indenfor 3. år. 

RAB beviset fornyes således hvert 3. år og gælder for perioden.

De 36 timer kan f.eks. fordeles på:

 • den primære behandlingsform (healing)
 • obligatoriske basisfag
  • etik og etiske regler
  • basal sundhedslovgivning og klinikvejledning
  • klientbehandling og kommunikation
  • psykologi
  • anatomi, fysiologi og patologi/sygdomslære
 • supervision/gruppesupervision
 • repetition og genopfriskning
 • deltagelse i forskningsprojekter
 • andet relevant

For at få efteruddannelsen godkendt, skal der foreligge dokumentation i form at deltagerbevis med angivelse af uddannelsens indhold, timeantal (lektioner a 45 minutter), dato, skolens/undervisers navn.

Sådan fornyer du din RAB Registrering:

Fornyelsen sker hvert 3. år i december måned og gælder de efterfølgende 3 kalenderår.

Forud for fornyelsen vil du modtage en mail om fornyelse af RAB.
Nedenstående skema skal herefter udfyldes, underskrives og sendes til: sekretariat@healerringen.dk inden den 30. november sammen med dokumentation for undervisningen.

Hent fornyelsesskemaet her

Du får faktura på de 400,- kr. ved samme lejlighed.

Opfylder du kravet på de 36 timer, får du dit nye RAB bevis tilsendt.

Såfremt RAB udvalget ikke mener, at dine timer er tilstrækkeligt dækkende, vil du blive kontaktet derom.

Dit RAB bevis er din dokumentation for at være RAB registreret.

Hvis du ikke ønsker at forny din RAB godkendelse, bedes du meddele os det, når du modtager meddelelsen om fornyelsen i november.