Ansøgningsvejledning

oFørst og fremmest skal du være medlem af foreningen. Klik her for at ansøge om medlemskab

Opfylder du kravene til ”Anbefalet uddannelse” kan du søge om at blive Healer-RAB.

Du skal kunne dokumentere de 660 timers uddannelse (diplomer, eksamensbeviser, deltagerbeviser).

Dokumentationen skal indeholde

  • Navn
  • Uddannelsens indhold
  • Antal lektioner
  • Dato for undervisning
  • Underskrives af underviser/skole

Ansøgningsprocedure:

Udfyld ansøgningsskema herunder. 

Indbetal RAB-gebyret kr. 1.500  til Healer- Ringens konto i Nordea

Reg. nr 2291 konto 3491 623 534. 

Indscan materialet og dine eksamenspapirer, beviser eller anden dokumentation 
Send det hele til: sekretariat@healerringen․dk
Når du er godkendt, så får dit RAB bevis tilsendt.
Har du ikke mulighed for at scanne og maile dine dokumenter, så kontakt sekretariatet.

Pris

At blive Healer-RAB koster:

Kr. 1.000,- dækker behandlingen af din ansøgning og betales ikke tilbage ved afslag. Kr. 500,- er godkendelsesgebyr, der dækker gebyret til Sundhedsstyrelsen. Tilbagebetales, såfremt du ikke bliver godkendt. 

Behandling af din ansøgning

Når vi har modtaget din ansøgning og dokumentation for betaling af medlemskab og undersøgelsesgebyr, modtager du en bekræftelse på modtagelse og en forventet ekspeditionstid.

Ansøgningerne behandles i den rækkefølge, de ankommer. Behandlingstiden kan være op til 2 mdr. Når du er godkendt  får du tilsendt dit Healer RAB bevis.

Evt. afvisning af ansøgning

Skulle vi mod forventning ikke kunne godkende dig, vil du modtage et begrundet afslag med forslag til løsningsmodeller. Når du derefter har udført de nødvendige tiltag, er du velkommen til at søge igen (indeholdt i prisen).

Klager over RAB udvalgets afgørelse kan forelægges Healer-Ringens Etiske Råd.

Du kan evt. få yderligere oplysninger hos bestyrelsesmedlemmer i RAB-udvalget, men naturligvis uden bindende tilsagn om evt. godkendelse.

Vedligeholdelse og opdatering af uddannelse

Som Healer-RAB er du forpligtet til at vedligeholde og opdatere din uddannelse med mindst 36 timer indenfor 3 år. RAB beviset gælder for denne periode.

Du vil blive bedt om at udfylde et skema med en tro og love erklæring som dokumentation for dine timer som indsendes sammen med selve beviset for din deltagelse.

Hvert år i november vil du få en mail om, at det er tid at forny dit RAB bevis, så det kan gælde for hele det kommende år. Fornyelse koster kr. 500,00 (dækker det årlige gebyr til Sundhedsstyrelsen + genbehandlingen).