Om healing

Healing betyder at gøre hel

Healere arbejder ud fra den videnskabelige kendsgerning, at alt er energi og at det derfor er muligt at opnå healing gennem at højne energi.

Energierne kan betegnes på forskellige måder:

 • Universel energi
 • Guddommelig energi
 • Livsenergi, Chi, qi eller prana
 • Ubetinget kærlighed
 • Højere bevidsthed eller vibration: Kristus, Buddha, Jomfru Maria, engle og mange andre bevidstheder/vibrationer
 • Energier fra åndelige vejledere

Energien vibrerer med en højere frekvens end den energi som udgør vores fysiske legeme, emotioner og tanker – og som forbinder sjælen til vores fysiske krop. Den højfrekvente energi hjælper bl.a. til at genskabe balancen fysisk, emotionelt, mentalt og sjæleligt. At udføre healing er formidling af hurtigere vibrerende energi.

Healeren

Healeren vil være indviet eller trænet i en bestemt healingsform, der hver har sine egne værktøjer. Healeren vil forbinde sig til den indre eller eksterne energi og herfra kanalisere healingens kræfter.

Healingsenergien er “intelligent”, hvilket betyder, at den selv kan søge hen hvor der er en tilstand af ubalance, med det formål at skabe balance og harmoni. Healingenergien kan desuden via tankens, intentionens og visualiseringens kraft ledes hen til de områder, hvor der er symptomer eller årsager til ubalance.

Healere kan benytte sig af forskellige hjælpemidler. Det kan være krystaller, musik, symboler, billeder, klokker, dufte, trommer o.a. Nogle healere går i trance eller bruger lyde, sang, symboler eller dans for at styrke forbindelsen til energicenteret eller for at skabe en særlig vibration i modtageren.

Modtageren

Healing kan sendes til:

 • kroppen, følelserne, tankerne og sjælen
 • situationer – både fortid, nutid og fremtid.
 • på distance i form af fjernhealing
 • karmiske forhold
 • steder, huse og rum
 • mad og drikke
 • i forbindelse med dødprocessen

Healingen

Healingen kan enten foregå ved at modtageren ligger på en briks/madras eller sidder på en stol. Ved fjernhealing er healeren og modtageren sædvanligvis ikke fysisk tilstede i det samme rum.

En healing vil ofte foregå ved at der gennemføres en samtale, der afdækker modtagerens:

 • symptomer og kendte årsager
 • sygdomsforløb og tidligere behandling
 • medicinforbrug
 • livsstil

Samtalen har til formål at åbne op for klientens problematik og gøre den mere tilgængelig for healing.

Herefter påbegyndes healingen. Efter afslutningen kan der være en kort dialog mellem healer og modtager, hvor modtageren fortæller, hvad man har registreret under healingen.

Det kan ske, at modtageren ser sin egen situation klart under en healing. Det kan forekomme som symboler, billeder, lyde, dufte eller andet.

Det kan også være, at healeren har beskeder til modtageren efter en healing og det er vigtigt, at man som modtager bruger sin skelneevne i forhold til de beskeder healeren formidler. Beskeder skal gennem healerens filter, hvor han/hun bruger sine egne referencer til at tyde ord og billeder.

Nogle healere anbefaler at du laver ”hjemmeopgaver” mellem healingsessionerne.

Healingen i praksis

En healing kan i praksis udføres på flere forskellige måder, herunder de mest almindelige

 • Hænderne lægges på forskellige positioner på kroppen efter en fast procedure eller intuitivt
 • Hænderne bevæges som regel mellem 5 og 60 cm ud fra kroppen enten efter fast procedure eller intuitivt
 • Fjernhealing: healeren arbejder med energien uafhængig af tid og rum, idet healeren via sin intention forbinder sig med modtageren og igangsætter healingen

Effekt

Healingen aktiverer evnen til selvhealing og genskaber balancen fysisk, emotionelt, mentalt og sjæleligt.

Effekten af healingen er forskellig fra menneske til menneske og fra gang til gang. Det skyldes flere faktorer:

Det enkelte menneske kan være mere eller mindre modtagelig for vibrationerne på det pågældende tidspunkt. Jo mere vi åbner op for og giver tilladelse til at modtage energierne jo mere tillader vi healingen at ske. Energien kan hjælpe os med at åbne og blive mere modtagelige i processen og kan forandre sig fra meget stærk til mere subtil alt efter hvad der er brug for.

Effekten af healingen kan vise sig at være en anden end den forventede eller ønskede, idet healingen skaber den effekt, der tjener os bedst i vores nuværende situation på et sjæleligt plan.

Reaktioner efter behandling

Der er ingen bivirkninger ved healing. Men man kan opleve fysiske og følelsesmæssige reaktioner ved healingen. Man kan opleve i perioden lige efter healingen at blive enten meget energifyldt eller meget træt og der kan forekomme både fysisk og emotionel udrensning.

Anbefalinger

Healing kan ændre behovet for medicin, så det er tilrådeligt at få kontrolleret doseringen i samarbejde med egen læge.

Hvis man er syg anbefaler vi, at man fortsætter kontakten med egen læge eller sygehus. Healing fungerer fint sammen med andre behandlingsformer – både konventionelle og alternative.

I forbindelse med healing anbefaler vi at man drikker meget vand for at understøtte udrensningsprocessen.

Vi anbefaler ligeledes at give tid til hvile efter healing, gå gerne lige hjem og tag en lur.

At være professionel healer

Alle mennesker er født med evnen til at heale, men ikke alle vil blive gode professionelle healere. Mange vælger at deltage på et kursus for at lære at heale sig selv og andre.

Den professionelle healer har gennemgået en personlig og spirituel udvikling for at forfine sig selv, og for at skabe balance fysisk, emotionelt, mentalt og sjæleligt. På den måde genkender healeren bedst klienters problematikker og kan forstå og formidle den energi der skal til, uden at blande egne problematikker ind i healingen.

En healer bør være kærlig, venlig, medfølende og i stand til at sætte sig ud over sine egne personlige emotioner og tanker.

Healer-Ringens etiske regler

Foreningens etiske regler fastlægger kravene til god klinisk praksis og etisk adfærd for foreningens medlemmer.

De etiske regler skal tjene til at styrke god og forsvarlig behandling af klienter samt til at opretholde et godt kollegialt og professionelt forhold behandlerne imellem:

 • Healerne skal overholde gældende lovgivning, herunder afstå fra at fraråde en lægeordineret behandling eller benytte behandlingsmetoder, som det er forbeholdt bestemte autoriserede sundhedspersoner at anvende.
 • Healerne skal henvise til autoriserede sundhedspersoner, herunder læger, når der er indikation herfor.
 • Healerne skal ligeledes henvise til andre alternative behandlere, såfremt det skønnes relevant.
 • Healerne skal løbende vedligeholde og opdatere deres faglige viden.
 • Healerne skal give brugeren/klienten saglig og nøgtern information om behandlingen og de forventninger brugeren/klienten kan have hertil.
 • Healerne anbefales at føre journal over de foretagne behandlinger. Herunder indikation, behandling og den information, der er givet. Klienten skal give samtykke til, at der føres journal og har ret til at kende indholdet heri.
 • Healerne har tavshedspligt med hensyn til de oplysninger om private forhold og andre fortrolige oplysninger, som de gennem deres faglige virksomhed får om deres brugere/klienter.
 • Healerne skal fremme et godt kollegialt sammenhold, vise kollegiale hensyn og ikke med forsæt sætte andre behandlere i et dårligt lys.
 • Healerne skal informere klienten om de klagemuligheder, der foreligger.
 • Såfremt et medlem groft eller gentagne gange overtræder foreningens etiske regler, vil den pågældende blive ekskluderet af foreningen. Beslutning om eksklusion træffes af Etisk Råd.