Forskning

Healer-Ringen søger at indsamle information om igangværende forskningsprojekter og forskningsresultater inden for healing.

Healer – Ringen deltager også selv aktivt i forskningsprojekter, enten som direkte indvolveret eller som rådgiver/konsulent.

I 2010-11 deltog 30 healere i et forskningsprojekt under Syddansk Universitet og Århus Universitet, hvor 232 patienter, der alle var behandlet for cancer i tyktarmen, i en periode over 2 måneder hver fik healing 4 gange. Formålet var at undersøge healings effekt på følgerne efter kræftbehandling. Resultaterne er endnu ikke blevet endeligt offentliggjort.

 

Dit afsnit går her

Healer-Ringens forskningsprojekt

Denne undersøgelse har sin baggrund i en folketingsbeslutning om initiativer vedrørende alternative lægemidler og behandlingsmetoder. Der blev oprettet et kontaktorgan “Sundhedsstyrelsens Råd Vedrørende Alternativ Behandling” og herfra fik Healer – Ringen sin anbefaling af sit projekt til forskning i effekten af healing bl.a. med motiveringen: “Kan bidrage med ny viden indenfor feltet og kan på den måde blive banebrydende”.

Undersøgelsen er et studie med deltagelse af 67 klienter og 9 healere. Klienterne har hver modtaget 5 healinger i gennemsnit og har efter hver healing besvaret et spørgeskema som har bestået af 3 forskellige skemaer indeholdende såvel åbne som lukkede spørgsmål og disse spørgeskemaer er blevet bearbejdet af et anerkendt sociologisk analyseinstitut.

Healerne er blevet interviewet. Lægen dr.phil. Adé Ojeniyi har analyseret resultaterne og det hele er blevet vurderet og skrevet af mag. scient. soc. Jonna Widell.

Økonomisk støtte til projektet:

 • Undervisningsministeriets Tips og Lottomidler
 • Danielsen og Hustrus Fond
 • Idella Fonden
 • Healer – Ringen

Konklusion v/ mag. scient. soc. Jonna Widell:

 • 88% af klienterne oplyste, at de havde haft gavn af Healing
 • 51% blev helbredt eller opnåede deres mål
 • 37% opnåede en bedring eller opnåede delvis deres mål
 • 1,5%(1 klient) oplevede en forværring
 • 7.5% angav ingen virkning
 • 3% angav ved ikke

Konklusion v/ læge dr. phil. Adé Ojeniyi:

“Herværende projekt har vist klart og tydeligt, at healing har en beviselig positiv virkning på en lang række patofysiologiske tilstande, hvad enten der er tale om somatiske eller psykiske lidelser.”

Læs hele rapporten:

(Kun offentliggørelse med kildeangivelse)

Har du kendskab til forskningsartikler vedr. healing, er du velkommen til at sende dem til os. Så vil de blive publiseret her på siden.

Alle offentliggjorte videnskabelige artikler findes i den internationale database:

Cochrane-biblioteket

En Cochrane-oversigt vurderer resultaterne af de undersøgelser, der er lavet af effekten af en behandling.
Hver Cochrane-oversigt er baseret på:

 • En grundig søgning efter relevante undersøgelser
 • En kvalitetsvurdering af de enkelte undersøgelser
 • En opsummering af resultaterne.

PubMed er en international database/søgemaskine, der giver adgang til MEDLINE, som drives af USA´s National Library of Medicine. Det er en database med henvisninger, abstracts og artikler om biovidenskab og biomedicinske emner herunder healing.