Den Teosofiske Healerskole

Den Teosofiske Healerskole
v./ Birgit Damborg
 
Strandbygade 46 B
6700 Esbjerg

Telefon: 75212031

birgitdamborg47@nothingnessgmail․com
www.heartflow.dk

Den Teosofiske Healerskole startede i 1995 i Esbjerg og består af et trinvist opbygget 5-årigt forløb med 7 weekender pr. år - du bestemmer selv, hvor mange moduler, du ønsker.

Under hele uddannelsen vil hjertecenteret med dets energi af visdom, kærlighed og tolerance være i centrum for både healingen og deltagernes udviklingsproces - for hjertet har en helt unik forløsende og healende kraft.
Det er igennem hjertet, vi får forbindelse med vores sjæl og ånd, der står for helt rent lys - den fuldkomne godhed.

Undervisningen er opbygget sådan, at der under hele forløbet veksles mellem foredrag, meditation, healingstræning og psykoterapeutiske øvelser.

Der undervises i:

  • Healing 
  • Meditation 
  • Teosofi ( bl. a. menneskets indre legemer,de Kosmiske Love, Universets og Jordens indre opbygning ( De 7 Stråler, Visdomsmestrene osv. ) 
  • Psykologi 
  • Etik, Klientbehandling og terapi 

Du vil gå igennem en indre udviklings-og renselsesproces, der vil hjælpe dig med at forløse indre traumer og blokeringer, så du gradvist kan fyldes af accept, tilgivelse og kærlighed til dig selv og andre.

 

 Undervisnings niveau: Kortere kurser og minimum 200 timers undervisning, der kvalificerer kursisterne til medlemskab af Healer-Ringen

Healerringen.dk er lige nu under om bygning.

Hvis du ønsker at kontakte os, bedes du venligst sende en mail til: sekretariat@healerringen․dk