Nyheder

13.11.2019 Healer-Ringen

Invitation til deltagelse i projekt støttet af Vellivforeningen... senest mandag den 18. november kl 12.00

Vi søger:

Stresssygemeldte skolelærere på Privatskoler, som i projektet vil blive tilbudt gratis healing, og supervision i forbindelse med tilbagevenden på arbejdet.

Vi søger Privatskoler, som gerne vil deltage i et projekt, med fokus på mentalt sundhed og stressreduktion.

Følgende er gratis tilbud til skolerne og de sygemeldte lærere:

  • Temadag om stress og egenomsorg for skolens medarbejdere
  • Healings behandlinger til stressramte/sygemeldte lærere
  • Supervision til den enkelte stressramte medarbejder i 6 mdr. i forbindelse med sygdomsforløb og tilbagevenden til job.

Vi behov for svar senest mandag den 18. november kl 12.00, projektet har behov for mindst 6 privatskoler vi kan indgå samarbejde med.

Projektet og det økonomiske fundament for projektet ligger til godkendelse hos bestyrelsen i Vellivforeningen, og de ønsker at vi har fundet samarbejdspartnere inden godkendelse af projektet.

Vellivforeningen udspringer af et historisk tilhørsforhold til TryghedsGruppen. Frem til den 6. august 2015 var kunder i Nordea Liv & Pension og Tryg automatisk medlemmer af TryghedsGruppen. Med grundlæggelsen af den nye forening den 6. august 2015 fik kunder i Nordea Liv & Pension deres egen, selvstændige forening.”

Projektet ledes og udføres af:

Marzcia Techau er Cand. Scient. Biologi, med selvstændig kursus- og klientsessionsvirksomhed siden 2001. Mange års erfaring med at undervise i personlig udvikling, spiritualitet, styrkelse af intuition, selvregulering af nervesystemet. Marzcia har arbejdet med både klienter og kurister, som har bl.a. drejet sig om at udvikle redskaber til at regulere et meget stresset autonomt nervesystem, som vil være nogle af hovedelementerne i det ansøgte projekt. 

Nana Hellsten er Sygeplejerske, Professonsfagligsupervisor, Healer med mange år erfaring indenfor udvikling af ledere/personale både kommunalt og regionalt, herunder projektledelse. Har været selvstændig fagligsupervisor i et stort projekt under København Kommune hvor målet var at fremme arbejdsglæde, mindske sygefravær og øge den faglige udvikling i København Kommunes Hjemmepleje. Nana er Formand for Healer-Ringen og Formand for SundhedsRådet. 

 

Projektet hører under Healer-Ringens undergruppe HumanHealing. Nana Hellsten og Marzcia Techau er begge medlemmer i styregruppen for HumanHealing. 

 

Vi ser frem til at høre fra jer, og har I spørgsmål til projektet så ring/mail gerne til os. Vi vil gøre vores bedste for at svare så hurtigt som muligt.

 

Svar i forhold til deltagelse i projektet til healer@marzcia.dk

 

Med venlig hilsen

Marzcia Techau healer@marzcia.dk tlf 60650617

Nana Hellsten ailiving@live.dk tlf 51322321

Tilbage

Seneste nyhed

Generalforsamling i Odense 23.marts 2020 kl. 18,30 - se på opslagstavle

Se mere