Nyheder

18.06.2019 Healer-Ringen

Vær med i Human Healing . kontakt en fra styregruppen . læs mere

HumanHealing
Komplementær behandling for sundhed og balance

Baggrund
HumanHealing er en healing netværksgruppe som er opstået og dannet i 2017, med det
mål at fremme healing som et naturligt tilbud i det etablerede behandlingssystem.
Organisation
HumanHealing er organisatorisk placeret som en selvstændig gruppe under Healer-
Ringen. HumanHealing arbejder udfra rammer sat af Styregruppen.
HumanHealing har et samarbejde med ”Doctor Healers Network” i England.
http://www.doctorhealer.org/
Healer-Ringen er en behandler forening og interesse organisation for Healere i Danmark.
Healer-Ringens mål er at fremme kendskabet til healing i befolkningen og hos offentlige
myndigheder. www.healer-ringen.dk
Hvad er healing, og hvad kan healing gøre for det enkelte menneske
Healing er et låneord fra engelsk, hvor ordets betydning er heling, helbredelse. Alle
mennesker har evnen til at kunne heale og overføre energi, for at kunne blive en kanal for
den kraftige energi skal healeren gennem uddannelse og indvielse have renset og åbnet
sine energikanaler.
Healeren kanaliserer universel energi ned gennem sin krop og ud gennem hænderne.
Denne universelle energi er en holistisk energi der virker på alle menneskets
energiniveauer.
• det fysiske
• det mentale
• det spirituelle
Healings energien bevæger sig gennem kroppens meridianbaner og nervesystem, og
derved når det ud i alle områder af det fysiske og psykiske element. Når selve
healingprocessen foregår, påvirkes det parasympatiske nervesystem. Det parasympatiske
nervesystem er den del af menneskets nervesystem som vi ikke selv kan styre, fx angst, uro,
fysisk og psykisk stress. Når healingen når det parasympatiske nervesystem tillader det
kroppen at falde til ro, hvile og hele. Det er her kroppens eget selvhealingssystem går i
gang.
HumanHealing
Komplementær behandling for sundhed og balance

Vision
HumanHealings vision er, at det enkelte menneske kan opnå at finde ind til essensen af
væren, - ” den inderste kerne. For her altid at kunne genfinde ro og balance, uanset ydre
påvirkning.
HumanHealings vision er, at formidle den universielle energi – med kærlighed og
medfølelse til alt levende.
HumanHealings vision er at alle healere i denne gruppe er RAB godkendte.
Mission
HumanHealing ønsker at arbejde for, at alle mennesker skal kende deres indre ro og
mentalebalance, - for at fremme sundhed.
HumanHealing vil udbrede kendskab og viden om healingens og selvhealingens værdi og
virkning.
HumanHealing tror på den tredelte behandling, og det sundhedsfremmende i balancen
af den tredelte behandling.
• Medicin
• Kirurgi
• Sjæl, ånd og bevidsthed
Styregruppen
Marzcia Techau, medlem af Healer-Ringen og medlem HumanHealing
Sidsel Babette Johansen, medlem af Healer-Ringen og medlem HumanHealing
Nana Hellsten, Formand for bestyrelsen i Healer-Ringen, medlem af HumanHealing

Tilbage

Seneste nyhed

Generalforsamling i Odense 23.marts 2020 kl. 18,30 - se på opslagstavle

Se mere