Nyheder

21.10.2018 Healer-Ringen

GENERALFORSAMLING I ODENSE 28. FEBRUAR 2019 kl. 19.00 i Balancehuset, Ansgargade11, 5000 Odense

DAGSORDEN               Regnskab ligger i filer her på siden                                         Dagsorden ajourført 4/2-19

Generalforsamling 2019
Bestyrelsen indkalder hermed til den årlige ordinære GENERALFORSAMLING.
Torsdag d. 28. februar kl. 19.00
Balancehuset, Ansgargade11, 5000 Odense
Tilmelding nødvendig, senest den 25. februar, til sekretariat@healerringen.dk
 Dagsorden ifølge vedtægter:
1.     Valg af dirigent og referent
 
2.     Fremlæggelse og godkendelse af fuldmagter
 
3.     Bestyrelsens beretning
 
4.     Beretning fra Etisk Råd
 
5.     Fremlæggelse af årsregnskab og budget – revideret regnskab udsendes snarest
 
6.     Indkomne forslag
 
7.     Forslag til fastsættelse af kontingent 
 
8.     Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen – vælges for 2 år
                      Nana Hellsten – modtager genvalg
                      Pia Brock – modtager genvalg
                      Rikke Mors – Modtager ikke genvalg
                                            Suppleant Jonna Pedersen opstiller til bestyrelsen
9.     Valg af 2 suppleanter – vælges for 1 år
                      Gitte Vedsted Rasmussen – modtager genvalg
                      2. suppleant vakant
10.   Valg af 2 medlem til Etisk Råd – vælges for 2 år
                      Lise Nyboe – modtager genvalg
                      Mariah Panduro – uafklaret
11.   Valg af revisor, vælges for 2 år
                      Lise Nyboe - modtager genvalg
12.   Valg af medlem til RAB udvalget vælges for 2 år.
                      Marianne Jacobsen - modtager genvalg
 
13.   Eventuelt
 
Forslag til generalforsamlingen bedes indsendt senest tirsdag d. 14. februar til
sekretariat@healerringen.dk
Healer-Ringen byder på kaffe, te og kage ved Generalforsamlingen, - vel mødt.
                                                       Med venlig hilsen
                                                          Bestyrelsen

Tilbage

Seneste nyhed

GENERALFORSAMLING I ODENSE 28. FEBRUAR 2019 kl. 19.00 i Balancehuset, Ansgargade11, 5000 Odense

DAGSORDEN               Regnskab ligger i filer her på siden ...

Se mere