Sygehuse og alternativ behandling

Indlægges man på sygehuset, og er man i gang med en alternativ behandling eller ønsker at komme det, er det værd at huske på, at sygehusene skal acceptere patienternes ønsker om alternativ behandling. Vi har som patienter derfor altid ret til at søge alternativ behandling samtidig med pleje, undersøgelse og behandling på sygehus.

 

Allerede i oktober 2000 aftalte den daværende Sundhedsminister Sonja Mikkelsen (S) med Sundhedsstyrelsen, at styrelsen skulle skrive til landets sygehuse med opfordring til at acceptere patienternes ønsker om at benytte alternativ behandling under sygehusophold. 

 

Sonja Mikkelsen's begrundelse var:

 

"Stadig flere danskere benytter alternative behandlingsformer som supplement til den behandling, de modtager fra praktiserende læger og på sygehuse. Og de vil også gerne fortsætte med det under sygehusophold ved siden af sygehusbehandlingen. 

 

Denne udvikling i samfundet stiller krav til det etablerede sundhedssystem om at vise åbenhed og forholde sig seriøst til alternativ behandling. Det gælder også sygehusene, der så vidt muligt må acceptere en patients ønske om at benytte alternativ behandling og alternative behandlere i tillæg til den lægeordinerede behandling. Det har jeg bedt Sundhedsstyrelsen skrive til sygehusene om at acceptere under forudsætning af, at den alternative behandling er forenelig med den behandling, patienterne får på sygehuset. 

 

Sundhedsstyrelsen har allerede i flere sammenhænge støttet patienters ønsker om f.eks. at benytte Zoneterapi ved fødslen og lægeordinerede mistelteninjektioner i tilfælde af kræftsygdom, og der gøres stadig flere forsøg med Akupunktur."

 

Sundhedsstyrelsens brev

Sundhedsstyrelsen sendte derefter følgende brev til de danske sygehuse den 21. november 2000:

Til landets sygehuse - Patienters ønske om at benytte alternativ behandling under indlæggelse på sygehus. 

 

Stadig flere danskere bruger alternativ behandling som supplement til den behandling, de modtager fra det etablerede sundhedsvæsen, og det vil nogle patienter gerne fortsætte med under sygehusophold. I den forbindelse har Sundhedsministeriet bedt Sundhedsstyrelsen om at skrive til landets sygehuse med opfordring til så vidt muligt at acceptere patienters ønske om at benytte alternativ behandling under indlæggelse på sygehus.

 

På konkret foranledning har Sundhedsstyrelsen tidligere opfordret til, at sygehusafdelinger så vidt muligt accepterer patientens ønske om at benytte alternativ behandling under indlæggelse. I forlængelse heraf skal Sundhedsstyrelsen nu generelt opfordre til, at sygehusafdelinger ikke modsætter sig patienters ønsker om at anvende alternativ behandling under indlæggelse.

 

Såfremt en patient ønsker at modtage alternativ behandling under indlæggelse, bør den for sygehusbehandlingen ansvarlige læge tage stilling til, om den ønskede alternative behandling kan ske uden gene for arbejdet på afdelingen. Såfremt lægen er bekendt med, at behandlingen vil kunne indebære en risiko for patienten, skal lægen informere patienten herom og fraråde den alternative behandling.

 

Det kan til orientering oplyses, at naturlægemidler i medfør af Lægemiddelloven godkendes af Lægemiddelstyrelsen efter en vurdering af kvaliteten samt af sikkerhed og effekt baseret på en litteraturvurdering. På Lægemiddelstyrelsens hjemmeside kan ses en oversigt over godkendte naturlægemidler og vitamin-mineralpræparater og styrelsen vil i nærmeste fremtid offentliggøre produktresuméerne på sin hjemmeside.

 

Kvalitet, virkninger, bivirkninger og interaktioner ved andre former for alternativ medicin og alternativ behandling er kun i begrænset omfang dokumenteret, men der ersjældent alvorlige bivirkninger eller komplikationer hertil, om end der i nogle tilfælde er set interaktioner med lægemidler.

 

Sundhedsstyrelsen skal anbefale, at afdelingens retningslinier angående ovenstående problematik indarbejdes i afdelingens instruks.

 

Det skal for god ordens skyld bemærkes, at sygehuset ikke skal afholde udgifterne til alternativ behandling, som patienter ønsker at benytte ved siden af den behandling, som varetages af sygehuset.

 

Med venlig hilsen

Michael von Magnus

Healerringen.dk er lige nu under om bygning.

Hvis du ønsker at kontakte os, bedes du venligst sende en mail til: sekretariat@healerringen․dk