Affaldsgebyr

Folketinget har vedtaget nye landsdækkende regler om at virksomheder skal betale affaldsgebyr. 

Følgende virksomheder er fritaget for gebyr.

1) Hvis man i 2008 havde en omæstning på under 50.000 kr. eller

2) hvis man har egenhåndtering - d.v.s. aftale med en privat vognmand om afhentning eller

3) hvis man har en branchekode, der giver en fritagelse, og i øvrigt havde fra 0 - 1 medarbejdere. 

I affaldsbekendtgørelsen kan man finde de branchekoder, der fritager for affaldsgebyr - herunder kode 86.90.90 - Sundhedsvæsen iøvrigt, der dækker alternativ behandling.

 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=144826#B8

Kontakt din kommune og hør nærmere om reglerne.

 

 

Seneste nyhed

VIGTIGT Udsættelse/aflysning af Generalforsamling i Odense 23.marts 2020

Læs yderligere på opslagstavlen

Se mere