Nyhedsbrev juli 2022

Nyhedsbrev Juli 2022 Kære Medlemmer af Healer-Ringen. Sommeren er over os, det har været en tiltrængt pause efter et meget intensivt forår i Healer-Ringen, med HumanHealingsprojektet. Vi samler nu alle vores kræfter, og venter spændt på efterårets arbejdsopgaver i...

Referat Generalforsamling 2022

Generalforsamling 2022 Referat Mandag den 30. maj 2022 Dagsorden ifølge vedtægter: Valg af dirigent – godkendelse af dagsorden – valg af referent. Dirigent Nana, Referent Joanna, Dagsorden godkendt Fremlæggelse og godkendelse af fuldmagter (Leif) Fuldmagt...

Budget 2022

Nr. Navn Budget 2022 Omsætning 1010 Medlemskontingent 98.000 1015 RAB kontingent 10.000 1020 Skole optagelse 2.400 1025 Interesse medlemmer 1.000 1040 Medlemskontingent  Reikigruppe 2.400 Samlet omsætning 113.800 Omkostninger 1305 Styrelsen f. Patientsikkerhed &...

Regnskab 2021

Nr. Navn 2021 2020 2019 RESULTATOPGØRELSE Omsætning 1010 Medlemskontingent 58.600,00 53.900,00 49.000,00 1015 RAB kontingent 8.700,00 16.100,00 7.000,00 1020 Skole optagelse 2.800,00 2.400,00 2.100,00 1025 Interesse medlemmer 750,00 750,00 1.000,00 1026 Donation Human...

Nyhedsbrev maj 22

Nyhedsbrev Maj 2022 Kære Medlemmer af Healer-Ringen. Nu er foråret godt igang, – alt spirer og kripler, – sommeren på vej. Det har været et travlt forår i Healer-Ringen, med alle de aktiviteter som undergruppen HumanHealing har haft. Mange nye medlemmer,...